עמותת קליק נמצאה זכאית להארכת תוקף תו מידות לאפקטיביות לשנה נוספתעמותת קליק נמצאה זכאית להארכת תוקף תו מידות לאפקטיביות לשנה נוספת
  
 

עמותת קליק נמצאה זכאית להארכת תוקף תו מידות לאפקטיביות לשנה נוספת עד 09.2016

כלומר עמותה זו (בית יקינטון עמותת קלי״ק )עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

"אז מהי בעצם עמותה אפקטיבית?" נשאל לא פעם ,כשעולה השאלה: לאיזו עמותה לתרום? "האם זו עמותה שהמנכ"ל שלה עובד בהתנדבות? שלא מוציאה כסף רב על משכורות? שעוזרת לכמה שיותר אנשים?" אכן, ההבחנה בין אפקטיביות ליעילות לא תמיד ברורה. רבים נוטים לבלבל ביניהן. יש המבחינים בין אפקטיביות ליעילות באופן הבא: יעילות משמעה, לעשות את הדבר נכון. אפקטיביות, לעומת זאת, משמעה לעשות את הדבר הנכון, נכון.
הפרויקטים המרכזיים של העמותה הם:
סדנאות הכנה רב תרבותיות למקום העבודה, תכנון תהליכים אסטרטגיים בעסקים לגיוון סביבת העבודה, ליווי המעסיקים והמועסקים וייעוץ בהתאם לנדרש, הכשרות והדרכות משלימות בתיאום עם המעסיק ועל בסיס צרכיו, והפעלת כלים תקשורתיים ואחרים לשינוי עמדות וקידום מודעות בתחום

בעמותות אפקטיביות נהוגים תהליכי מדידה ובקרה שוטפים הבוחנים את התוצאות החברתיות, תהליכים שמשמשים את העמותה באופן שוטף לשינוי ושיפור הפעילות כדי להגיע לתוצאות החברתיות הטובות ביותר. עמותות אפקטיביות אינן מסתפקות בסיפורי הצלחה נקודתיים, מזהירים ככל שיהיו, ובודקות את עצמן באופן שיטתי כדי לוודא שהשינוי החברתי שפעילותן מביאה הוא שינוי שיטתי ובר קיימא לאורך זמן.

 

וכאן אנו מגיעים לנקודה האחרונה ואולי החשובה מכולן. עמותות אפקטיביות הן עמותות שכל הזמן עסוקות בשיפור מתמיד של פעילותן. הן אינן נחות על זרי הדפנה של הצלחת פרויקט כזה או אחר, ומחפשות כל הזמן היכן וכיצד הן יכולות לשפר את פעילותן החברתית, כדי להביא את התוצאות הטובות ביותר עבור המוטבים שלהן.

עמותות אלה מבינות, שאפקטיביות אינה נקודה או "קו סיום" אליו יש לשאוף ולהגיע, אלא תהליך ארוך ומתמשך של הצבת מדדים להצלחה, בחינה ואיסוף מתמידים ושיטתיים של נתונים, ניתוח הממצאים ושיפור הפעילות לאורם.

עמותות הפועלות בדרך זו הן העמותות האפקטיביות באמת, והן אלה שבאמת מצליחות לעשות שינוי לטובה בחיי המוטבים שלהם. אז בפעם הבאה שאתם באים לתרום לעמותה, תשאלו את עצמכם שאלה אחת פשוטה, שבמבט ראשון נראית מאוד פשוטה, אך למעשה היא הרבה יותר מורכבת – האם היא אפקטיבית?

 
התמונה של ‏בית יקינטון(עמותת קלי"ק)מרכז יום לאוכלוסיה המבוגרת בהוד השרון‏.