מגן הוקרה ע"ש ישראל ערד ז"ל למתנדבת טובה חיימובסקי

מגן הוקרה למתנדבים ע"ש ישראל ערג ז"ל